Øygarden Senter for Klinisk Hypnose

 • Vi tilbyr ulike tjenester av høy kvalitet. Hos oss vil du alltid få:
 •  90 minutters varighet på timene
 • Gratis førsamtale
 • Gratis SMS oppfølging mellom timene
 • Gratis lydfiler av hypnosedelen
 • Mulighet for delbetaling uten ekstra kostnad
 • Mulighet for hjemmebesøk(etter avtale)
 • Videokonsultasjoner som standard
 • Sessions in English
 • Online video sessions from the safety and comfort of your own home 

All behandling som bestilles er underlagt lov om alternativ behandling. Dette innebærer at det ikke kan gis garanti for at behandling har effekt. Det gis ikke refusjon ved fullførte timer som skyldes manglende effekt


As hypnotherapy is considered alternative treatment we can not guarantee results

Vår kompetanse - Din Trygghet 


Kontakt oss gjerne

for en hyggelig samtale

Telefon: +4747295896

post@hverdagsaktiv.noSamtykke til håndtering av personoplysninger - Vi er pålagt gjennom regelverk jmfr: GDPR å ha en godkjennelse for lagring av personopplysninger - Vi trenger derfor at du godkjenner dette ved din bestilling. Dette gjøres enkelt i bestillingsprosessen                                             Behandling av dine personoplysninger – samtykke

Jeg gir herved mitt samtykke til at Øygarden Senter for Klinisk Hypnose må samle inn og behandle mine personoplysninger. Personoplysninger omfatter følgende typer:

 • Navn
 • E-post adresse
 • Kontaktinformation
 • Personnummernummer
 • Helseinformasjon

Opplysningene oppbevares elektronisk hos EasyPractice (www.easypractice.net/nb).

Tilbaketrekking av samtykke til behandling av dine personoplysninger

Du kan altid trekke samtykket ditt tilbake. Dette kan du gjøre ved at kontakte Øygarden Senter for Klinisk Hypnose på e-mail: post@hverdagsaktiv.no

Øygarden Senter for Klinisk Hypnose


Vi anbefaler deg også å besøke vår Facebook og Instagramkonto